(1)
Lê, T. T. H.; Nguyễn, Đức A.; Trương, T. T. D.; Phạm, M. H.; Hoàng, T. L. C.; Nguyễn, N. A. THỰC TRẠNG RỐI LOẠN LO ÂU XÃ HỘI Ở SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2023. VMJ 2024, 539.