(1)
Lê, M. S.; Nguyễn, V. P.; Nguyễn, Q. H.; Đoàn, L. V.; Phạm, V. A. Q.; Nguyễn, T. L.; Ngô, Đức Q.; Nguyễn, V. Đạt. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN XƯƠNG GÓT BẰNG PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG NẸP KHÓA TẠI KHOA PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CHUNG - BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. VMJ 2024, 539.