(1)
Hồ, H. P.; Cao, T. M. T.; Nguyễn, T. H. T. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN MẮC HEN PHẾ QUẢN BẬC 1 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG. VMJ 2024, 539.