(1)
Lê, V. P.; Nguyễn, X. K.; Phạm, V. V.; Hoàng, Đình A. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM FIBROSCAN GAN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2. VMJ 2024, 539.