(1)
Bùi, H. B.; Nguyễn, T. H. T.; Ngô, T. T. N.; Nguyễn, V. N. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐAU DO NGUYÊN NHÂN THẦN KINH THEO THANG ĐIỂM LANSS Ở BỆNH NHÂN THOÁI HÓA CỘT SỐNG THẮT LƯNG TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. VMJ 2024, 539.