(1)
Trịnh , T. A.; Lưu, Q. K.; Lê, V. H. T.; Nguyễn, K. T.; Vũ, T. T. NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT REAL-TIME PCR ĐỂ KIỂM TRA CHỈ TIÊU TỔNG SỐ VI KHUẨN HIẾU KHÍ TRONG GIỚI HẠN NHIỄM KHUẨN CỦA DƯỢC PHẨM. VMJ 2024, 539.