(1)
Nguyễn, T. H. M.; Nguyễn, Q. T.; Võ , T. H. N.; Đặng, A. L.; Đỗ, T. N. P.; Đặng, T. B. T.; Lê, T. N. L.; Vũ, T. T. N.; Lê, H. P.; Nguyễn, T. T. H.; Nguyễn, T. T. L.; Nguyễn, T. B. N.; Nguyễn, Đức N. Q.; Trần, T. T. T. SỰ GẮN KẾT TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM. VMJ 2024, 539.