(1)
Lê, T. T. H.; Lê, D. L. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SẸO LỒI VÀNH TAI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT. VMJ 2024, 539.