(1)
Phạm, V. T.; Nguyễn, V. T.; Nguyễn, T. V. H. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TIÊU CHẢY CẤP NHIỄM KHUẨN Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. VMJ 2024, 539.