(1)
Trần, Q. T.; Nguyễn, A. T. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RAU BONG NON TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TỈNH NAM ĐỊNH. VMJ 2024, 539.