(1)
Trần, S. G.; Nguyễn, H. T. CA LÂM SÀNG: HUYẾT KHỐI NHĨ PHẢI Ở BỆNH NHÂN HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI CÓ BIẾN CHỨNG NHỒI MÁU PHỔI. VMJ 2024, 539.