(1)
Lê, D. L.; Vũ, N. L. TẠO HÌNH NẾP MÍ CHO PHỤ NỮ TRUNG NIÊN BẰNG KỸ THUẬT ĐƯỜNG MỔ NHỎ. VMJ 2024, 539.