1.
Đặng TK, Nguyễn V Đạt, Lê MS, Nguyễn VP, Nguyễn TL, Đoàn LV, Ngô Đức Q. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT KHÓA XÂM LẤN TỐI THIỂU ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN MÂM CHÀY. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10216