1.
Nguyễn VH, Phạm QH, Nguyễn BN, Vũ HT. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC HỖ TRỢ TẠO HÌNH KHÚC NỐI BỂ THẬN NIỆU QUẢN Ở TRẺ DƯỚI 2 TUỔI. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10217