1.
Nguyễn TTP, Phạm Đức A, Nguyễn TH, Mai TS, Đỗ NH. KẾT QUẢ SỬ DỤNG KẾT HỢP MIFEPRISTONE VÀ MISOPROSTOLE TRONG PHÁ THAI NỘI KHOA Ở TUỔI THAI 17 ĐẾN 22 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10218