1.
Vũ TT, Lê TK, Nguyễn TV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN GÃY LỒI CẦU XƯƠNG HÀM DƯỚI. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10219