1.
Phan LT, Phạm VH, Phạm Đắc Đông. KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI QUA ĐƯỜNG TIỀN ĐÌNH MIỆNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ NHÚ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10220