1.
Dương Đình T, Đỗ Đức M, Trương XQ. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SAU 5 NĂM PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG ĐIỀU TRỊ GÃY Ổ CỐI TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10221