1.
Lê Đức M, Nguyễn TK, Nguyễn TB. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẠO HÌNH Ổ KHUYẾT HỘP SỌ BẰNG LƯỚI VÍT TITANIUM 3D. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10222