1.
Lương MH, Lê QT, Hà TH. ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG THẬN CẤP SAU PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10224