1.
Nguyễn VS, Ngô VH, Trần PN, Nguyễn MC, Nguyễn AT. TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY VÀ PHÂN TẦNG NGUY CƠ MÔ BỆNH HỌC CỦA U MÔ ĐỆM ĐƯỜNG TIÊU HOÁ TẠI DẠ DÀY. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10227