1.
Nguyễn LTT, Đỗ NP, Thạch TTT, Nguyễn TN, Nguyễn QV. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10230