1.
Nguyễn MD, Trần BN, Nguyễn TH, Vy TN Ánh, La HT. NỒNG ĐỘ PTH VÀ CALCI HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA SAU PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10231