1.
Võ HN, Nguyễn VT, Đặng TX. ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN BỊ RẮN HỔ MANG CẮN BẰNG HUYẾT THANH KHÁNG NỌC RẮN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10232