1.
Nguyễn VA, Nguyễn TH, Nguyễn HV, Lê HLH. THỰC TRẠNG KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG AEROMONAS SPP. PHÂN LẬP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH 2019-2023. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10233