1.
Đinh HTH, Phạm TT, Nguyễn VK, Nguyễn LTH. RỐI LOẠN PHỔ VIÊM TỦY THỊ THẦN KINH: HỒI CỨU 74 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10235