1.
Mạc TT, Vũ AT, Ngô GK, Nguyễn VM. PHỒNG ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG VỠ MẠN TÍNH PHỐI HỢP RÒ ĐỘNG - TĨNH MẠCH CHỦ: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ NHÌN LẠI Y VĂN. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10240