1.
Đỗ TS, Nguyễn KT, Hoàng PL, Phạm QV, Ngô Đức L, Đặng M Đức, Trần TN. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM TẬT KHÚC XẠ CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10245