1.
Nguyễn TT, Trần KV. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH HỢP LÝ TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG NĂM 2023. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10247