1.
Lữ TTH, Nguyễn THC. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA TRẺ EM TRÊN 4 TUỔI MẮC VIÊM DA CƠ ĐỊA. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10255