1.
Lương MH, Hà TH, Nguyễn Đức P, Trần TTH. YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN ĐẾN TỔN THƯƠNG THẬN CẤP SAU PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10258