1.
Lê VH, Nguyễn TL, Lê N Đăng K, Huỳnh MC. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ, QUẢN LÝ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SAU CAN THIỆP Ở MỘT SỐ TRẠM Y TẾ TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2023-2024. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10259