1.
Nguyễn LTT, Đỗ NP, Huỳnh THN, Ngô NTV, Hồ TAT. TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH THẬN MẠN ĐANG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10262