1.
Nguyễn H, Nguyễn VL. BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP CA LÂM SÀNG HIẾM GẶP: TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI SAU MỔ CẮT GAN DO TỔN THƯƠNG TĨNH MẠCH TRUNG TÂM SAU ĐẶT CATHETER. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10264