1.
Phạm NT, Đỗ Đức T. NGHIÊN CỨU TỶ LỆ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI STRESS Ở BỆNH NHÂN SAU NHIỄM COVID-19. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10266