1.
Nguyễn Đình M, Trịnh AT, Nguyễn DH. ĐỊNH LƯỢNG TÍN HIỆU BẢN ĐỒ ADC TRÊN MRI BẰNG ĐO TOÀN BỘ THỂ TÍCH VÀ ĐO CHỌN LỌC TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT U TINH HOÀN LÀNH TÍNH VÀ ÁC TÍNH. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10268