1.
Bùi NH, Nguyễn TML, Nguyễn TT, Nguyễn Đình H. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN 2 XƯƠNG CẲNG TAY TRẺ EM BẰNG ĐÓNG ĐINH ĐÀN HỒI KÍN DƯỚI MÀN TĂNG SÁNG TẠI BỆNH VIỆN E. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10270