1.
Văn Sang N, Văn Kiên N, Quang Lục T, Phan Ninh T. GIÁ TRI CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN U NGUYÊN PHÁT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2322