1.
Thị Phương Lan P, Mạnh Cường L. ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN TIỀN MÃN KINH VÀ MÃN KINH CỦA CỐM TAN TƯ THỦY THANH CAN THEO CÁC TRIỆU CHỨNG Y HỌC CỔ TRUYỀN. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2323