1.
Hồng Hà N, Ngọc Mẫn Kiều N, Ngọc Thanh Tâm H, Đỗ Hùng T. ĐẶC ĐIỂM LƯU HUYẾT NÃO VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN BẤT THƯỜNG LƯU HUYẾT NÃO Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2325