1.
Duy Hồng Sơn P, Hữu Lư P. BIẾN CHỨNG THẦN KINH SAU PHẪU THUẬT ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC VỚI KỸ THUẬT VÒI VOI CẢI TIẾN. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2328