1.
Văn Khải N, Quang Huy T, Việt Dũng T. ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI KHỐI NỘI – BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2330