1.
Thái Hà T, Nam V, Hoàng Anh N. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ THỂ TẠNG THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI NGHIỆN THUỐC LÁ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2331