1.
Công Long N, Lê Long L. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP NỘI SOI MẬT TỤY NGƯỢC DÒNG Ở BỆNH NHÂN SỎI ỐNG MẬT CHỦ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2333