1.
Trọng Hưng M, Thị Anh Đào L, Hương Trà N. ĐẶC ĐIỂM CỦA KHUYẾT SẸO MỔ LẤY THAI SAU MỔ 4 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2341