1.
Duy Hồng Sơn P, Hữu Phong N, Hữu Ước N. KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT LÓC ĐỘNG MẠCH CHỦ TYPE A CẤP TÍNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC - GIAI ĐOẠN 2018-2021. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2343