1.
Thái Hà T, Nam V, Hoàng Anh N. NGHIÊN CỨU NHU CẦU CAI NGHIỆN THUỐC LÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2344