1.
Thị Thanh Tú N, Thị Dung N, Thanh Thủy N. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH LOÃNG XƯƠNG TẠI KHOA LÃO BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2348