1.
Hồng Khôi V, Huệ Linh N. YẾU TỐ NGUY CƠ CHẢY MÁU TÁI PHÁT CỦA BỆNH NHÂN U MẠCH THỂ HANG NÃO. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2349