1.
Cẩm Thạch N, Hoàng Ngọc N, Văn Tuyến N. MỐI LIÊN QUAN CỦA TỶ SỐ APOLIPOPROTEIN B/A-I VỚI NHỒI MÁU NÃO DO XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH LỚN. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2352